Tedarik Zinciri Yönetimi

Işletmeler için tedarik zinciri yönetimi hammadde temini ile başlamakta ve ürünün alıcıya ulaştırılmasıyla son bulmaktadır. Ancak bazı süreçlerin standartlaştırılmamış olması ve planlama değerlerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmemesi, tedarik zinciri yönetiminin gerekliliğini göstermektedir.

Amacımız işletmelerdeki planlama kayıtlarını düzenlemek, tedarikçiler ile standartlaştırılmış bir sistem kurulmasına yardımcı olmaktır.