Benchmarking/ Sektörel değerler

Lojiştiğinize yeni bir yön verme veya yeni bir değişim meçburiyetinde veya isteğinde olmanız, diğer işletme ve sektörlerde görülen iyileştirmelerin kendi işletmenize uygulanabilirliğinin tespiti ve rekabet gücünüzü ölçme açısından sektörel değerlerin amaca yönelik ve cok yönlü ölçümlerinin yapılması kaçınılmazdır.

Amacımız işletmelerdeki strateji, organizasyon, maliyet ve verimlik faktörlerinin seffaflaştırılarak , işletmenin pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini objektif olarak değerlendirmektir.